Zaznacz stronę

Bandy do gry w boccie

 

Boccia to sport paraolimpijski, który jest szczególnie popularny wśród osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Jest to gra podobna do buli, w której zawodnicy rywalizują w rzucaniu kolorowymi piłkami w kierunku celu.

Boccia wymaga precyzji, strategii i umiejętności taktycznych.

 

Gra toczy się na specjalnie przygotowanej powierzchni, zazwyczaj na płaskim podłożu. Zawodnicy rywalizują indywidualnie, w parach lub drużynach, starając się umieścić swoje piłki jak najbliżej celu, którym jest biała kulka, zwana „jackiem”. W odróżnieniu od buli, w boccia zawodnicy mogą używać rąk, stóp lub pomocniczych narzędzi do rzucania piłek, w zależności od swojej niepełnosprawności.

W Polsce istnieje Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”, który jest odpowiedzialny za organizację i promocję sportów niepełnosprawnych, w tym również boccii. Związek ten współpracuje z międzynarodowymi organizacjami sportowymi, takimi jak BISFed (Boccia International Sports Federation), która nadzoruje międzynarodowe zawody boccia.

Boccia jest dostosowana do różnych stopni niepełnosprawności ruchowej, dzięki czemu osoby z różnymi rodzajami i poziomami niepełnosprawności mogą rywalizować ze sobą na równych zasadach. Sport ten wymaga skupienia, precyzji i taktycznego myślenia, co czyni go ciekawą i wymagającą dyscypliną sportową.

W Przemyślu powstał kort do gry w bocce dla osób niepełnosprawnych. Tak zwany boczodrom mieści się przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 i służy jego wychowankom. To świetnie, że zaangażowanie takich osób jak Tomasz Bandrowicz i organizacje takie jak UKS Gladiator przyczyniają się do rozwoju tej dyscypliny sportowej w Polsce, a zwłaszcza w Przemyślu. Powstanie krytego toru do gry w bocce, czyli „boczodromu”, to znaczący krok w kierunku umożliwienia lokalnej społeczności, zwłaszcza osobom z niepełnosprawnościami, uprawiania tej ciekawej i wymagającej dyscypliny.

Nasz zestaw band do gry w boccie o wym. 18,29m x 3,66m

 

Podstawowe zasady gry w boccię

Celem gry w boccię jest umieszczenie swoich piłek jak najbliżej celu, którym jest biała kulka, nazywana „jackiem”.Zawodnicy: Gra może być prowadzona indywidualnie (jeden zawodnik przeciwko drugiemu), w parach lub drużynach.

Rozpoczęcie gry: Pierwszy zawodnik lub drużyna rzuca jacka na boisko. Następnie ten sam zawodnik lub drużyna rzuca jedną ze swoich piłek w kierunku jacka, stojąc w polu gry.

Kolejność rzutów: Zawodnik lub drużyna, która umieści swoją piłkę najbliżej jacka, ma prawo do następnego rzutu. Jeśli przeciwnik ma piłki bliżej, to oni rzucają. Gra toczy się naprzemiennie, aż wszyscy zawodnicy wykorzystają swoje piłki.

Umiejscowienie piłki: Zawodnik lub drużyna, która ma rzut, musi umieścić jedną ze swoich piłek w odległości do 6 metrów od pola gry (mierzonej od jacka). Piłki innych zawodników lub drużyn mogą być używane jako osłony lub punkty odniesienia.

Punktacja: Po zakończeniu rundy (czyli wykorzystaniu wszystkich piłek), zawodnik lub drużyna, której piłka znajduje się najbliżej jacka, otrzymuje tyle punktów, ile ich piłka jest bliżej niż najbliższa piłka przeciwnika. Można zdobyć maksymalnie 4 punkty w jednej rundzie.

Rundy: Gra toczy się zazwyczaj przez ustaloną liczbę rund, np. 4 lub 6 rund. Zwycięża zawodnik lub drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów po zakończeniu wszystkich rund.

Rzuty końcowe: Po zakończeniu wszystkich rund, zawodnicy wykonują rzuty końcowe, aby określić, kto zdobył punkty w tej rundzie.
Przeszkody: Jeśli piłka przeciwnika blokuje dostęp do jacka lub innych piłek, gracze mogą próbować przesunąć te piłki w celu ułatwienia sobie pozycji.

Naruszenia: Istnieją pewne zasady dotyczące sposobu rzucania piłek, czasu, przemieszczania wózka inwalidzkiego (jeśli jest używany) oraz innych aspektów gry. Złamanie tych zasad może skutkować utratą punktów lub rundy.

Boccia jest grą taktyczną, wymagającą precyzji i koncentracji. W zależności od poziomu niepełnosprawności, zawodnicy mogą korzystać z różnych technik i narzędzi do rzucania piłek.

Bandy Football33 Drybling CUP
bandy do gry w boccia