FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - "UNIHOKEJ W DOMU I W SZKOLE"

Poniżej znajduje się Formularz w celu zgłoszenia uczestnictwa w projekcie przez organizatorów zawodów powiatowych rozgrywanych w ramach Szkolnych Zawodów przy współpracy z Regionalnymi Szkolnymi Związkami Sportowymi.

Cel jaki planujemy osiągnąć do propagowanie unihokeja i powiązanie większej liczby dzieci i młodzieży z unihokejem. W trakcie realizacji projektu od organizatorów zawodów powiatowych oczekujemy:

  • zgłoszenia się poprzez formularz podany na stronie https://azetx.pl/formularz/,
  • podania szacunkowych danych z poprzedniego roku rozgrywek, w celu przygotowania odpowiedniej ilości materiałów dydaktycznych.
  • określenie ilości potrzebnych kuponów wartościowych dla uczestniczących zawodników
  • podanie ilości drużyn uczestniczących w poszczególnych kategoriach wiekowych w roku poprzednim ( chłopcy / dziewczęta )
  • wsparcia w dystrybucji na zawodach materiałów dydaktycznych, rozdysponowania kuponów wartościowych zgodnie z regulaminem dla wszystkich uczestników zawodów powiatowych.
  • ewentualne zgłoszenia zmian terminów rozgrywanych zawodów powiatowych.
  • kontakt e-mail lub telefoniczny w przypadku zmiany danych organizatora zawodów powiatowych.

*podczas zgłoszenia prosimy o podanie danych z roku poprzedniego. Jeżeli będą państwo znali już przybliżone ilości uczestników zawodów ( drużyn sportowych oraz zawodników łącznie ) proszę o podanie tych informacji w rubryce Dodatkowe informacje. 

 

Chcielibyśmy być z Państwem w kontakcie, w czasie roku szkolnego. Zależy nam na terminarzu rozgrywek, musimy poznać ustalone terminy ZAWODÓW POWIATOWYCH. Jeżeli państwo nie będą obecni na zawodach prosimy o przekazanie kontaktu do osoby organizującej zawody powiatowe w 2019 r. 

Poniżej znajdują się 2 FORMULARZE - prosimy o wybranie odpowiedniego i wypełnienie. Sprawdź poprawność wpisanego adresu e-mail.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA dla Organizatorów Zawodów Powiatowych

FORMULARZ ZGŁOSZENIA dla KOORDYNATORÓW W REJONIE